Buku Khutbah Jumat Boso Jawi Mauidhotul Muminin fi Jumah Original

Buku Khutbah Jumat Boso Jawi Mauidhotul Muminin fi Jumah Original

Buku Khutbah Jumat Boso Jawi Mauidhotul Muminin fi Jumah Original

Judul : Mauidhotul Mu’minin fil Jumah – Khutbah Jum’at Boso Jawi
Cover : Soft Cover
Kertas : Hvs Putih
Penerbit : Lirboyo Press & Zam zam Press

Categories: , Tag:

Description

Buku Khutbah boso jawi meniko sanget prayogi dipun waos kagem khutbah dateng masyarakat, terutami masyarakat jawi. Bahasa jawi engkang dados budayo kito, perlu dipun jagi, ugi dipun lestariaken. kraten wujud tresno kito dumateng negri salah setunggalipun saget dipun wujudaken kanti jagi bahoso negrinipun. Tresno kito dumateng negri minongko iman kito dumateng agami. Kanjeng Nabi SAW. dawuh ” ” termasuk sebagian saking iman inggih muniko tresno dumateng negri.

punopo engkang sampun kaserat wonten khutbah meniko insyaAllah poro guru mboten medal Saking punopo engkang sampun piwulangipun poro guru kito. piwulang saking poro guru kito engkang muttasil sambung ngantos poro shohabat ugi kanjeng Nabi SAW. Piwulang saking poro guru kito, piwulang engkang dipun wastani Ahlussunnah Jama’ah.

Ahlusunnah Jama’ah setunggalipun cawangan agami islam engkang saget beto umat agami islam dumateng suwargonipun gusti Allah SWT. Kraten dawuhipun kanjeng Nabi, Saking katahipun cawangan Islam namung setunggal kemawon engkang slamet. inggih puniko agami islam engkang nderek kanjeng Nabi ugo poro Shohabatipun.

Mugi-Mugi khutbah Meniko saget dadosaken bekjo kito sedoyo sehinggo saget mahami ugi ngugemi agama islam kanti sak leres-leresipun. Engkang puncakipun pikatuk Ridhonipun gusti Allah Swt. Terkhusus dumateng engkang nyusun, Mugio saget dadosaken amal jariyahipun. Amiin .