Buku Kajian Akhlak Paling Lengkap 2 Jilid Original Santri Salaf Press

Buku Kajian Akhlak Paling Lengkap 2 Jilid Original Santri Salaf Press

Buku Kajian Akhlak Paling Lengkap 2 Jilid Original Santri Salaf Press

Pengantar : KH. Abdullah Kafabihi Mahrus
Penyusun : Nailul Huda, M.Pd dkk
Penerbit : Lirboyo Press & SantriSalafPress
Fan Ilmu : Akhlak Tasawuf
Tebal buku :
Jilid 1 : xx + 542 halaman
Jilid 2 : xviii + 528 halaman
Dimensi buku : 15,5 x 23,5 cm.

Description

Buku Kajian Akhlak ini merupakan penjelasan kitab ‘Bidayatup Hidayah’, maha karya Sang Hujjatul Islam-Abu Hamid Muhammad al-Ghozali, muallif kitab Ihya’ Ulumiddin (salah satu karya terbesar beliau hingga dicetak berulang kali di Mesir tahun 1281 M).

Dalam buku ini tercantum kaitan komponen pendidikan akhlak yang tercantum dalam kitab Ihya’ Ulumiddin, ( mulai dari trik pendidikan akhlak, cerita, hingga motivasi dalam pembelajaran), pembahasan kitab Bidayatul Hidayah, plus kajian khusus tentang hubbul wathon/cinta tanah air yang dilengkapi juga dengan tanya jawab kasus aktual kekinian.