Cerita Indah Di Balik Asmaul Husna

Deskripsi
———-

Buku ini mengulas kitab kuning yakni ” AL-MAQSHODUL ASNA FI SYARHI AL-ASMA’IL HUSNA” ini dapat di statuskan sebagai pengantar dasar untuk lebih jauh memahami arti tiap nama yang tergolong Asmaul Husna.

Dan Buku ini adalah satu karya yang dapat di jadikan rujukan bagi mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat selain status buku ini adalah sebagai nafas segar bagi pembaca. Di mana dalam buku ini termuat pengertian nama nama Allah SWT serta kisah kisah dan beberapa kalam hikmah

Category:

Deskripsi
———-

Buku ini mengulas kitab kuning yakni ” AL-MAQSHODUL ASNA FI SYARHI AL-ASMA’IL HUSNA” ini dapat di statuskan sebagai pengantar dasar untuk lebih jauh memahami arti tiap nama yang tergolong Asmaul Husna.

Dan Buku ini adalah satu karya yang dapat di jadikan rujukan bagi mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat selain status buku ini adalah sebagai nafas segar bagi pembaca. Di mana dalam buku ini termuat pengertian nama nama Allah SWT serta kisah kisah dan beberapa kalam hikmah

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Cerita Indah Di Balik Asmaul Husna”

Your email address will not be published. Required fields are marked *