Hari Kiamat

Dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi saw, beliau bersabda: “Akan datang pada manusia, suatu masa, dai mana Islam tinggal namanya, agama hanya tingal tulisanya, dan Al-Qur’an tinggal bacaannya. Mereka memakmurkan (meramaikan) masjid mereka, sedang masjid itu kosong dari zikir kepada Allah. Yang paling jahat dari orang-orang yang hidup di masa itu, adalah para ulama mereka. Dari ulama itu keluarlah fitnah dan kepada mereka pula fitnah itu akan kembali. Semua itu merupakan tanda-tanda akan datangnya hari kiamat.”

Dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari, ia berkata, bahwa Nabi Muhammad saw. Datang kepada kami, ketika kami sedang berbincang-bincang. Nabi Muhammad saw, bersabda: “Apakah yang sedang kamu perbincangkan?”

Kami menjawab: “Kami sedang memperbincangkan masalah hari kiamat.”

Beliau bersabda: “Sesungguhnya kiamat itu tidak akan datang, kecuali sebelumnya kamu melihat sepuluh macam tanda-tanda akan kedatanganya.” Lalu beliau menyebutkan tanda-tanda itu, yaitu:

 1. Adanya asap (pencemaran udara)
 2. Keluarnya Dajjal
 3. Binatang dabbah (yang melata) di bumi
 4. Matahari terbit dari barat
 5. Turunya Nabi Isa as
 6. Ya’juj dan Ma’juj
 7. Longsor (gempa bumi) di bagian timur dunia
 8. Gempa bumu dai bagian barat
 9. Gempa bumi di Jazirah Arab
 10. Dan keluat api dari Yaman dan menghalau manusia ke tempat penghimpunan mereka

Dajjal itu merupakan bencana yang amat besar, tidak ada bencana seperti besarnya bencana Dajjal, sejak Nabi Adam as. Sampai hari kiamat. Dia bisa bertindak hal-hal yang luar biasa, yang tidak teritung jumlahnya untuk menjerumuskan manusia. Dan dia mengaku sebagai tuhan. Dajjal itu, buta sebelah matanya, dan di antara kedua matanya tertulis “Hadza kafir” (ini kafir).

Dukhan (kabut asap) tersebut memenuhi antara dunia timur dan barat, kabut asap itu akan tetap ada selama empat puluh hari. Oaring mukmin saat itu terserang pilek, sedang orang kafir seperti orang mabuk, asap itu keluar dari hidung, lubang telinga dan lubang dubur mereka.

Nabi Muhammad saw, bersabda: “Hari iamat itu mempunyai tanda-tanda akan kedatangannya, yaitu:

 1. Tampak jelas tidak berkembangnya pasar. Pasar menjadi tidak bergairah dan macet
 2. Sedikit hujan dan tumbuh-tumbuhan
 3. Pergunjingan meluas
 4. Orang-orang banyak makan riba
 5. Anak-anak zina telah bermunculan
 6. Pengagungan terhadap pemilik harta
 7. Suara-suara orang fasik begitu lantang di masjid-masjid
 8. Orang-orang ahli kemungkaran lebih menonjol daripada orang-orang ahli kebenaran”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *